สวดมนต์พ้นหนี้กรรม

สวดมนต์พ้นหนี้กรรม Free!
Page 2 Page 3
 • 15 หน้า
 • 4.11 MB
 • 20 ต.ค. 2555
 • สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"ปลดเปลื้องตนจากผลกรรมร้าย ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถทำได้" "อุปสรรค ความทุกข์เดือดร้อนในปัจจุบันชาติ ล้วนเกิดแต่หนี้กรรมที่ก่อไว้ ปลดเปลื้องหนี้กรรมได้ หากรู้วิธี"- สวดมนต์อย่างไรให้บังเกิดผลรวดเร็วตามต้องการ- กฎแห่งกรรมตามข้ามภพข้ามชาติได้อย่างไร- เมื่อกรรมตามทันจะแก้ไขอย่างไร เล่มนี้มีคำตอบ หนังสือ สวดมนต์พ้นหนี้กรรม เล่มนี้ จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้น และช่วยให้ท่านแน่ใจได้ว่ากรรมนั้นสามารถ แก้ไขได้จริง เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนหลักๆ คือ

๑) สวดมนต์พ้นหนี้กรรม ว่าด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับการสวดมนต์ เทคนิคและวิธีแก้กรรมด้วยการสวดมนต์
๒) การใช้หนี้กรรมอย่างไม่เป็นทุกข์ หนี้กรรมคืออะไร จะใช้หนี้กรรมอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์, แนะ ๔๐ วิธีบรรเทากรรมอย่างได้ผล
๓) พุทธทำนาย ว่าด้วยการทำนายความเป็นไปของโลกในอนาคต ๑๖ ข้อของพระพุทธเจ้า

นี่เป็นเพียงเนื้อหาบางส่วนในเล่มนี้ ท่านใดสนใจสามารถหาซื้อเล่มสมบูรณ์ได้ผ่าน http://www.lc2u.org/th/detail.php?CatID=3&ProductID=403 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนาทุกประเภท(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • คนร่วมทาง สายกลาง
  24 Dec 14 18:08
  เมืื่อคุณปฏิบัติตามหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จ ตามแต่บุญของแต่ละบุคคลค่ะ
1