ไอ้หยา ภาษาจีน

ไอ้หยา ภาษาจีน
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีน
เป็นเวลากว่า 2 ปี ของผู้เขียน ซึ่งได้สัมผัสถึงวัฒนธรรม  
ความเป็นอยู่ต่างๆ  ของคนจีนอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโอกาสเดินทาง
ท่องเที่ยวตามสถานที่มีชื่อเสียงที่น่าสนใจต่างๆ  และมีโอกาสได้
สัมผัสรสชาติการเอาตัวรอดในภาวะที่ความจำกัดทางด้านภาษา 
ดังนั้นจึงเล็งเห็นปัญหาต่างๆ ที่อาจมีขึ้นในการเดินทาง  
และได้ถ่ายทอดผ่านทางการเล่าประสบการณ์ในการเดินทาง
อีกทั้งหนังสือเล่มนี้ยังมีบทสนทนาและคำศัพท์ที่มีความจำเป็นในการ
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศจีนแบบ  Step  by  Step  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเดินทางคนเดียว  เพียงมีหนังสือเล่มนี้ไปด้วย รับรอง
อุ่นใจ รับประกันได้ว่าอย่างน้อยก็ไม่อดตายแน่ๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • silaporn
    14 Sep 12 22:50
    goodxxxxxxxx
1