เพชรแห่งธรรม [วศิน อินทสระ ]

เพชรแห่งธรรม [วศิน อินทสระ ] Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทบรรยายทางสถานีวิทยุ     
ของ อ. วศิน อินทสระ 
โดยเลือกเอาบทสั้นๆ มารวมกันเป็นเล่ม 
แต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง ที่่เป็นการบรรยายที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทสร้างสรรค์ ด้านศาสนา จากกระทรวงศึกษาธิการ 
บทบรรยายเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งธรรม 
และได้สร้างความประทับใจแก่ผู้คนมานักต่อนักแล้ว 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้