คู่มือชาวพุทธ : เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

คู่มือชาวพุทธ : เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา Free!
Page 2 Page 3

       ประวัติศาสตร์ของพระพุทธศานา มีเหตุการณ์ที่สำคัญอันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ว่า วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ทราบความหมาย ความสำคัญ ประวัติความเป็นมา หลักธรรมที่ควรนำมาฏิบัติ และกิจกรรมที่ควรทำในวันสำคัญ อันเนื่องด้วยพระรัตนตรัยทั้ง ๓ วัน คือ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา 

บุญกุศลอันเกิดจากการแบ่งปันธรรมทานนี้ อุทิศแด่ นางจุฬารัตน์  บุณยากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ratchy lim
  4 May 14 10:05
  สาธุ ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ
 • Anongrat
  16 Jun 12 06:20
  สาธุเจ้าค่ะ
 • noolek
  25 May 12 21:39
  thank very good
1