หนังสือทดลองอ่าน สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง เล่าเรื่องทั้ง ๓ อันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก

หนังสือทดลองอ่าน สมุดภาพไตรภูมิพระร่วง เล่าเรื่องทั้ง ๓ อันเป็นที่อยู่ของสัตว์โลก Free!
Page2 Page3

เป็นหนังสือที่รวมภาพ พร้อมคำบรรยาย ที่เตือนสติชาวพุทธทุกคน 

ให้รู้จักทำแต่ความดี ไม่กระทำกรรมชั่ว และการตั้งตนในการดำเนิน

ชีวิตให้อยู่ในทางสายกลาง


.The picture book consists of morals : make merits, to be afraid of sin, and live into the Middle(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • กนกพร นันทา
    24 Feb 14 16:36
    ได้ความรู้เยอะ
1