บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N5

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N5
Page 2 Page 3
  • 108 หน้า
  • 3.39 MB
  • 1 ธ.ค. 2563
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿175.00 ฿149.00

ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นจำนวน 100 รูปประโยค รูปประโยคร้อยเรียงเป็นสถานการณ์การท่องเที่ยวที่จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น แบ่งกลุ่มรูปประโยคตามสถานการณ์ย่อยที่อาจพบเจอ เช่น ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่โรงแรมเมืองเบปปุ ที่บ้านของเพื่อนชาวญี่ปุ่น เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้