สุภาสิตที่ข้าพเจ้าชอบ

สุภาสิตที่ข้าพเจ้าชอบ
Page 2 Page 3

สุภาสิตที่ข้าพเจ้าชอบ เสรีภาพของการคิด

โอกาสแรกนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความรู้สึกขอบพระคุณคณะศิษยานุศิษย์ มิตรสหายผู้หวังดีในการจัดงานอาจาริยบูชาล้ออายุ ในครั้งนี้ ในลักษณะที่เป็น การส่องสว่างทางจิตใจแก่เพื่อนมนุษย์ ปลุกเร้าความกล้าหาญ การเผยแผ่ การสืบอายุพระศาสนา ในทุกแง่ทุกมุม ในขอบเขตที่เรียกว่าทั่วประเทศ ด้วยความเสียสละ ด้วยน้ำใสใจจริง.   สุภาสิตที่ข้าพเจ้าชอบ นั้นเป็นผลแห่งเสรีภาพของการคิด และลิขสิทธ์เป็นของธรรมชาติที่ไม่มีใครสงวนได้ กลายเป็นลิขสิทธิ์สากล ที่ไม่ต้องมีใครสงวน และเชื่อว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกที.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้