ทิศที่ ๑๑

ทิศที่ ๑๑ Free!
Page 2 Page 3

         หนังสือเล่มนี้ ชื่อว่าทิศที่ ๑๑ เนื่องจากตั้งใจที่จะสื่อความหมายว่า คนทั้งหลายสนใจแต่การรู้เรื่องนอกตัว อยากรู้อยากเห็นไปทั้ง๑๐ ทิศ แต่เรื่องตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตใจนั้น ไม่ค่อยสนใจและไม่ค่อยรู้เรื่อง ข้าพเจ้าจึงคิดว่า จิตใจอาจจะนับเป็นทิศที่๑๑ ซึ่งคนทั้งหลายไม่ค่อยสนใจรู้เรื่องก็ได้ หนังสือเล่มนี้จึงตั้งชื่อว่า "ทิศที่๑๑" เป็นหนังสือที่พยายามจะเขียนเรื่องวิธีจัดการกับจิตใจไม่ให้ทุกข์เดือดร้อน หรือเดือดร้อนน้อยที่สุด

       คนเรานั้นเมื่อดำเนินชีวิตอยู่ในโลก ก็ไม่ควรที่จะละเลยเรื่องจิต เพราะว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว เราควรจะเรียนรู้ธรรมชาติของจิต เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการจิตได้อย่างดีมีผล ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ชีวิตตนเองและผู้อื่น

ดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษ The Eleventh Direction
http://www.ebooks.in.th/ebook/19185/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • pramote
  15 Jul 14 23:24
  good
 • ดวงกมล
  26 Jan 13 19:10
  ได้อ่านไม่กี่หน้า.. ก็รู้ว่าเป็นหนังสือธรรมะที่ดีมาก ๆ เล่มหนึ่งเลย หามานานแล้ว เพิ่งได้เจอ web นี้ download ฟรี ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ เหตุที่พบหนังสือนี้ เมื่อคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลพระมงกุฎ กะทันหัน
 • ผู้อ่น
  26 Sep 12 23:17
  ดีมากๆ
 • วัชรินทร์ ศรีบำรุง
  18 Jun 12 12:17
  เป็นหนังสือที่ดีมากๆ ทำให้จิตใจที่แย่ๆ กลับมาดีได้ คิดได้ ผ่นอคลายอารมณ์ได้มาก
1