ทำความเข้าใจงาน IT Support

ทำความเข้าใจงาน IT Support
Page 2 Page 3

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญของทุกองค์กรรวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการทำงานด้าน IT support ถือเป็นกำลังสำคัญในการบริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบไอทีในองค์กร แต่การที่จะเข้าใจบทบาทของ IT support อย่างถูกต้องยังไม่มีคำตอบให้ชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร แต่ละคนที่ทำงานนี้จะทำแบบเดียวกันไหม เจอปัญหาแบบเดียวกันหรือไม่ หนังสือเล่มนี้อาจตอบคำถามในใจของคุณที่กำลังต้องการคำตอบนั้นอยู่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้