May 2020 Issue 10 Volume 2 (1)

May 2020   Issue 10   Volume 2 (1)
Page 2 Page 3
  • 33 หน้า
  • 25.59 MB
  • 27 พ.ค. 2563
  • ขวัญใจ วงศ๋ช่วย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿39.00 ฿39.00

สารบัญ ความสำเร็จของเด็กวัดได้ด้วยผลการศึกษาจริงหรือ P6 วิธีการของครูเมื่อเด็กไม่ผ่านผลการเรียน P12 2 สร้าง 2 ทำลาย คือสิ่งที่ได้จากอารมณ์โกรธ P16 คิดสักนิดก่อนที่จะดุด่าใคร P21 2 คำที่ล้ำค่า เมื่อเอ่ยออกมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน P25 ความรู้มีเพียงแค่ชั้น ป.4 แต่พ่อมีวิธีสอนที่ดีที่สุดในโลก P30(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้