วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2562

วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2562 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน พฤศจิกายน 2562 ในฉบับพบกับ .. ตำแหน่งงาน 'บริการให้เศรษฐี' เติบโตในสหรัฐฯ แต่สวัสดิการย่ำแย่ [หน้า 11] ผลสำรวจเผย 'นักดนตรี' สหราชอาณาจักรถูกคุกคามทางเพศเกือบครึ่ง [หน้า 13] หลังจากนัดหยุดงาน 500 วัน สหภาพแรงงาน Oracle เกาหลีใต้ ได้ข้อตกลงสภาพการจ้างแล้ว [หน้า 16] เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง-สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเรียกร้องให้เกิดการบังคับใช้อนุสัญญา C188 [หน้า 19](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้