นิตยสารคิด (Creative Thailand) พฤศจิกายน 2562 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

นิตยสารคิด (Creative Thailand)   พฤศจิกายน 2562 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 12.57 MB
  • 7 พ.ย. 2562
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Let’s Sound The World พฤศจิกายน 2562 | ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ‘ดนตรี’ เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเมืองไหน หรือประเทศไหนบนโลกนี้ ก็ต่างมีเสียงที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของที่นั้น ๆ และบางครั้งเสียงเหล่านั้นยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนและการพัฒนาบ้านเมือง แถมบ่อยครั้งเสียงก็ยังเป็นทรัพยากรสำคัญที่คอยขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้