จิตเป็นนาย

จิตเป็นนาย
Page 2 Page 3

คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุที่รวบรวมไว้เพื่อเตือนสติและขจัดความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจของท่านผู้อ่านได้ด้วยการปฏิบัติ 5 ประการ คือตักเตือน พิจารณาตนเอง แก้ไขตนเอง ยิ่งให้ยิ่งได้ อยู่กันด้วยความรัก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้