ไม่มืดมิตร

ไม่มืดมิตร
Page 2 Page 3

"ผมบอกเพื่อนว่า ถึงผมไปอยู่ที่ไหน หากผมอยากพบใครสักคน ผมก็จะต้องพบให้ได้ ประเทศไทยไม่ได้กว้างและก็ไม่แคบจนเกินไป ในขณะที่หากผมไม่อยากพบใคร แม้อยู่ใกล้แค่ไหน ผมก็ไม่ไปให้เจอ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการโหยหาที่จะพบกัน ลองว่าใครคนหนึ่งถูกใจใครอีกคน พูดคุยกันรู้เรื่อง การพบเจอก็เกิดขึ้นง่ายแสนง่าย"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้