ปัญหาและแนวทางการใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในวิทยานิพนธ์

ปัญหาและแนวทางการใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในวิทยานิพนธ์
Page 2 Page 3
  • 97 หน้า
  • 2.44 MB
  • 23 ก.พ. 2562
  • แสงเทียน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿89.00 ฿39.00
    เล่มจริงส่งไปรษณีย์ ฿98.00

หนังสือเกี่ยวกับผลการศึกษาสถานภาพและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการศึกษาปัญหา และความต้องการของการใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้