สรุปข่าวอาเซียนรอบปี 2561

สรุปข่าวอาเซียนรอบปี 2561 Free!
Page 2 Page 3
  • 112 หน้า
  • 1.99 MB
  • 978-616-92794-4-0
  • 20 ก.พ. 2562
  • ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คำนำ

เข้าสู่ปีที่ 3 แล้วที่ TCIJ ได้นำเอาข่าวต่าง ๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาแปลและเรียบเรียงเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่าน ผ่านทางเว็บไซต์TCIJ ทุก ๆ วัน ทั้งนี้เรามีความคาดหวังอยู่สองประการด้วยกัน

ประการแรก TCIJ เห็นว่าเรารับรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนบ้านน้อยมากโดยเฉพาะประเด็นที่ไกลตัว และไม่เป็นที่นิยมมากนักในสื่อกระแสหลักไทย เช่นปัญหาแรงงานข้ามชาติ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาในอาเซียนความเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT และอีกหลายประเด็นที่น่าจะถูกนำเสนอ

ประการที่สองนอกเหนือไปจากการเปิดพื้นที่ให้กับข่าวสารในอาเซียนที่ไม่ถูกนำเสนอในกระแสหลักแล้วTCIJ คิดว่าข่าวสารเหล่านี้มีพลังที่อาจสลายเส้นแบ่งพรมแดนของความไม่รู้ระหว่าง ‘เรา’ กับ ‘เขา’ ที่เป็นชาวอุษาคเนย์เหมือนกันลงได้ ไม่มากก็น้อย

อนึ่งสำหรับสรุปข่าวอาเซียนรอบปี 256

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้