ควบคุมเบาหวานด้วยการออกกำลังกาย

ควบคุมเบาหวานด้วยการออกกำลังกาย
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้เป็นการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งเกิดมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงเรียนปริญญาเอกมีอาการเครียด กินเยอะ และไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย ตรวจร่างกายพบว่า ระดับน้ำตาลในเลือดเท่ากับ 158 (ปกติไม่ควรเกิน 120) และน้ำตาลสะสม เท่ากับ 7.5 (ปกติไม่ควรเกิน 6.0) ตั้งแต่นั้นมาจึงทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมด โดยเฉพาะการออกกำลังกาย เนื่องจากงานวิจัยหลายเล่มบอกว่า การออกกำลังกายจะทำให้ประสิทธิภาพของตับอ่อนในการหลั่งอินซูลินดีขึ้น และร่างกายสามารถนำอินซูลินไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นี่คือเรื่องราวของจากประสบการณ์ส่วนตัวและการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเบาหวานด้วยการออกกำลังกาย ปัจจุบันระดับน้ำตาลในเลือดของดิฉันสูงสุด คือ 101 และหมอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นโรคเบาหวานอีกแล้ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้