18 เคล็ดลับเปลี่ยนการบริการในโรงพยาบาลให้ wow

18 เคล็ดลับเปลี่ยนการบริการในโรงพยาบาลให้ wow
Page 2 Page 3

วัตถุประสงค์เดียวที่เขียนหนังสือ เล่มนี้ คือ เพื่อเปลี่ยนการบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทยให้ไม่เหมือนเดิมจนต้องร้อง ว้าว!!!
สารบัญ
1.บางครั้งประสบการณ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
2.สินค้าเดิม แต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิม
3.อะไรคือสิ่งที่ WOW! สำหรับผู้รับบริการ
4.การบริการไม่ใช่แค่หน้าประตูโรงพยาบาล
5.อย่าเสียเวลากับงานบางงาน
6.ทุกความคิดเห็นมีคุณค่า ทางออกของการประชุม
7.จำนวนชั่วโมงการทำงานที่สูญเปล่า
8.สถานที่ที่ควรให้ความสำคัญ
9.จุดยืนของการบริการ
10.การจัดการที่ทำให้องค์กรรุ่งหรือร่วง
11.ความเคยชินที่น่ากลัวกับหน้าที่ ที่ต้องทำ
12.อย่าให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรค
13.ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
14.สร้างการบริการ เหมือนขึ้นรถไฟฟ้า
15.เมื่อขงเบ้งต้องสิ้น กองทัพก็ล้มสลาย
16.วิถีแห่งซามูไร ในการสร้างทางเดินเดียวกัน
17.การสื่อสารที่ทำให้องค์กรรุ่งหรือร่วง
18.นวัตกรรมข้ามเส้น



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้