สะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเอง

สะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเอง Free!
Page 2 Page 3

มีหลายคนสงสัยเรื่องการสะเดาะเคราะห์นั้น  สะเดาะเคราะห์ได้จริงหรือ?
การที่เรามีเคราะห์  จนทำให้เราเกิดความทุกข์ในชีวิตได้นั้น  สาเหตุมาจากอะไร?
แล้วเราจะแก้เคราะห์กรรมได้อย่างไร ?

วันนี้ จึงมีเรื่องมาเล่าให้ทุก ๆ คนได้อ่านพิจารณากัน
เผื่อจะได้แง่มุมใหม่ ๆ ในการสะเดาะเคราะห์
สำหรับคนที่เข้าใจว่าเคราะห์กรรมต้องให้คนอื่นแก้
พร้อมทั้งบทสวดมนต์สำหรับการสะเดาะเคราะห์ และบทแผ่เมตตาท้ายเล่ม
มาร่วมกันสะเดาะเคราะห์ให้กับตัวเองกันเถอะ....สาธุ

บุคคลจะได้ดีหรือชั่ว  จะได้รับสุขหรือทุกข์
ก็เพราะกรรม หรือการกระทำของตนเองทั้งสิ้น
ตนต้องเป็นที่พึ่งของตน
๑. ต้องช่วยตนเองได้
๒. ต้องพึ่งตนเองได้
๓. ต้องสอนตัวเองได้
ถ้าสามหลักนี้ไม่มีกับโยมคนใด  คนนั้นจะเป็นที่พึ่งไม่ได้
พระท่านจะช่วยเราได้อย่างไร ?

พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมฺโม)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เซ่อศักดิ์ชาย
  5 Jul 15 16:00
  เป็นข้อแนะนำที่ถูกทางฮะ ผล ต้องแก้จากเหตุ ขอบคุณฮะ
 • MooK'k
  19 Sep 13 13:12
  Your Comment
 • แบมบี้
  13 Sep 13 18:51
  รู้สึกดีที่ได้อ่าน
 • ชื่อของคุณ
  26 Jul 12 13:45
  ดีจัง
 • ไพศาล
  27 Jun 12 00:11
  ได้บุญ
1 2