ญี่ปุ่นแก่มาก จะกระทบไทยอย่างไร

ญี่ปุ่นแก่มาก จะกระทบไทยอย่างไร Free!
  • 9 หน้า
  • 2.43 MB
  • 20 มี.ค. 2561
  • มูลนิธิคนสร้างคน
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

คนญี่ปุ่นตอนนี้แก่กว่าคนประเทศใดในโลก คนอายุร้อยปีขึ้นมีกว่าครึ่งแสนแล้ว คือ 65,000 คน ไปไหนก็เห็นคนแก่อายุ 65 ขึ้นไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้