คู่มือ “เด็กไทย วัยใส สิ่งแวดล้อมปลอดดภัย สุขอนามัยดี” สำหรับนักเรียน

คู่มือ “เด็กไทย วัยใส สิ่งแวดล้อมปลอดดภัย สุขอนามัยดี” สำหรับนักเรียน Free!
Page 2 Page 3
  • 27 หน้า
  • 6.89 MB
  • 14 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างสุขนิสัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียนในโรงเรียนและที่อยู่อาศัย ทำให้สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ในหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านสามารถโหลดแอปพลิเคชั่น “คู่มือเด็กไทย วัยใส สิ่งแวดล้อมปลอดดภัย สุขอนามัยดี” เพื่อใช้งานระบบ AR รองรับทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และไอโอเอส(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้