ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับชาวประมง

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับชาวประมง Free!
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 1.99 MB
  • 15 ม.ค. 2561
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ในเล่มนี้ จะมีเนื้อหาเฉพาะสำหรับกลุ่มอาชีพชาวประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยมายาวนาน มีประชาชนทำอาชีพนี้เป็นจำนวนมาก รูปแบบการมีกิจกรรมทางกายจึงต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำ ประมง โดยคู่มือฉบับนี้จะนำ เสนอกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงของชาวประมง ผลที่ได้รับจากการทำประมง และการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำประมง สุดท้ายนี้ที่อยากเน้นคือ กิจกรรมทางกาย สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยหวังว่าชาวประมงจะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นและเหมาะสมจากข้อแนะนำฉบับนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้