มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
Page 2 Page 3
  • 342 หน้า
  • 46.54 MB
  • 10 ม.ค. 2561
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿290.00 ฿279.00

หนังสือ “มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม” เล่มนี้ เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เนื้อหาประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สปลิตเฟสมอเตอร์ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ รีพัลชันมอเตอร์ ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ เชดเดดโพลมอเตอร์ ซิงโครนัสมอเตอร์ มอเตอร์สามเฟส สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ตารางพันขดลวดสำหรับมอเตอร์สามเฟส เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้ประกอบการเรียน และสามารถใช้ประกอบการทำงานได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้