จัตุรัสสันฐานนคร

จัตุรัสสันฐานนคร Free!
Page 3

สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดหนังสือเล่มนี้คือข้อสงสัยที่ว่า  เมืองโบราณสุโขทัยและเมืองเชียงใหม่  อันเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรสยามและล้านนา ซึ่งมีรูปพรรณสัณฐานที่คล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชัด และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันน่าเชื่อถือ  บ่งบอกว่าได้รับอิทธิพลในการสร้างเมืองที่ถ่ายทอดกันสืบกันมานี้  ในความเป็นจริงแล้ว  มีความเหมือนหรือต่างจากกันอย่างไรในแง่มุมต่างๆ และความเหมือนหรือต่างกันเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสำคัญ 

                 ผู้เขียนจึงได้ทำการเปรียบเทียบการวางผังและลักษณะทางกายภาพระหว่างเมืองโบราณสุโขทัยและเมืองโบราณเชียงใหม่เพื่อหาข้อสรุปของรูปแบบและลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันทำให้สามารถสรุปได้ถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบและลักษณะทางกายภาพ  รวมไปถึงวิวัฒนาการของผังเมืองโบราณทั้งสองเมือง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • boon
  23 May 14 15:43
  thank you
 • Siri
  9 Jun 12 15:21
  ขอบคุณค่ะชอบอ่านมาก
 • โรส
  25 May 12 17:34
  หาซื้อได้ที่ไหนคะ เพิ่งรู้ว่าอาจารย์ตู๋ เขียนหนังสือ -_-"
 • Oatkuza
  20 Mar 12 00:17
  Your Comment
 • นพพร
  19 Mar 12 21:07
  ขอบคุณค่ะขอบคุณ
1 2