ชุดความรู้ NuPETHS

ชุดความรู้ NuPETHS Free!
Page 2 Page 3
 • 58 หน้า
 • 12.33 MB
 • 11 ต.ค. 2560
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ชุดความรู้ "หนูเพชร" (NuPETHS) เล่มนี้จะช่วยให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียนได้นำไปดูแลสุขภาพตนเอง โดยการสื่อสารด้วยภาพการ์ตูนที่น่ารักซึ่งมีนางเอกของเรื่องชื่อ "น้องหนู" และพระเอกชื่อ "น้องเพชร" จะเป็นคนเล่าเรื่องรความรู้แบบองค์รวมทั้งด้านโภชนาการ การเลือกกินอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย การออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงแลละส่งเสริมด้านความสูง การอยู่ในสิ่งแวดล้้อมที่ดี การรักษาสุขภาพฟันอย่างถูกวิธี การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย การนอนหลับที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง อันจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Q
  4 Jan 18 12:55
  good
1