ตามรอยพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพ

ตามรอยพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพ Free!
Page 2 Page 3

หนังสือที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์และความลี้ลับ ที่เขียนจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน แม้จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลและประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วย Thailand 4.0 แล้วก็ตาม แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีความมุ่งมั่นด้วยจิตบริสุทธิ์ เพื่อสืบหาความดี ความมีบุญฤทธิ์ของพระองค์ท่าน ช่วยนำพาให้ลูกหลานได้ใกล้ชิดศาสนามากยิ่งขึ้น พัฒนาจิตวิญญาณมากกว่าเคารพบูชาเงินทอง และวัตถุนิยม ที่เป็นวัฒนธรรมใหม่มากัดกินความเป็น ศรีวิชัย ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนที่เคยมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในธรรมะ ประกาศศาสนจักรไปทั่วแคว้นทวีปของอาณาจักรทะเลใต้ ลูกหลานทุกคนมีหน้าที่รักษาอาณาจักรแห่งความดี และค้นคว้าเรื่องราวของจักรวรรดิศรีวิชัยเพื่อประกาศศักดาถึงความยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษของพวกเราทุกคน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Med Rec Code
    17 Oct 17 08:16
    ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่หนังสือเกี่ยวกับพระเครื่อง แต่ได้อ่านแล้วได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวน่าสนใจมากๆ
1