คู่มือเตรียมสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

คู่มือเตรียมสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
Page 2 Page 3
  • 835 หน้า
  • 8.41 MB
  • 7 ก.ย. 2560
  • ทิชเชอร์ติวเตอร์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿250.00

คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐ วิชาภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก คู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วย ๒ วิชา(ยกเว้นวิชาเอก) คือ วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาและวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิชเชอร์ ติวเตอร์ ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เตรียมสอบ ได้ใช้เป็นคู่มือในการเตรียมสอบประจำปี 25๖๐ ซึ่งเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นอย่างครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรการสอบ เนื้อหาในแต่ละเรื่องล้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันที่สุด รวมทั้งได้รวบรวมตัวอย่างข้อสอบที่ได้เคยออกเพื่อได้ศึกษาแนวทางของข้อสอบไว้อย่างครบถ้วน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสอบสามารถสอบผ่านทุกคน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้