เพาะปัญญา [ชยสาโร]

เพาะปัญญา [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
  • 77 หน้า
  • 3.73 MB
  • 12 มี.ค. 2555
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ เพาะปัญญา เป็นหนังสือ ที่รวมธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร ว่าด้วยการศึกษาวิถีพุทธ ซึ่งเป็นงานที่พระอาจารย์ให้ความสำคัญในระดับสูงเป็นพิเศษ พระอาจารย์เน้นเสมอว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา และคนไทยควรได้เรียนรู้ และได้รับประโยชน์จากหลักคำสอนเพื่อพัฒนาชีวิตของตนเอง สู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นและผู้เบิกบาน เป็นผู้ที่สุขง่ายและทุกข์ยาก สามารถพึ่งตนเองและเป็นผู้มีเมตตาเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้