รู้ เรื่อง มะเร็ง

รู้ เรื่อง มะเร็ง
back cover ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง 10 ข้อเกี่ยวกับมะเร็ง contents contents contents contents contents contents contents contents contents contents

เมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งเราจะรู้สึกว่านี่คือคำตัดสินชีวิตแต่ปัจจุบันมะเร็งหลายประเภทอาจรักษาให้ปลอดโรคได้ถ้าได้รับการรักษาในระยะต้นๆ  เช่นมะเร็งเต้มนม มะเร็งต่อมลูกหมากผู้ป่วยอาจมีภาวะที่ไม่มีอาการของโรคเป็นระยะเวลานานหลายปีและในผู้ป่วยหลายคนอาจจะตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งอีกเลยตลอดชีวิตถ้ามีความรู้สึกไม่แน่ใจทั้งด้านการวินิจฉัยและการรักษาหรือต้องการรู้โรคที่ตัวเองเป็นอยู่ให้มากกว่าที่แพทย์ที่วินิจฉัยให้คำแนะนำควรปรึกษารอบสองจากแพทย์ท่านอื่น เพื่อผู้ป่วยจะได้มีพิจารณาญาณที่รอบรู้ในการตัดสินใจรักษา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้