วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2560

วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2560 Free!
Page 2 Page 3

ดาวน์โหลดฟรี วารสารคนทำงาน มิถุนายน 2560 ในฉบับพบกับ .. ธุรกิจไทยเริ่มจ้าง 'พนักงานสูงวัย' แต่พบ 'งานทักษะต่ำ-สัญญาจ้างปีต่อปี' [หน้า 6] พบ 'จีน' ลักลอบอยู่ในเกาหลีใต้มากที่สุด 'ไทย' แค่ 5% [หน้า 12] องค์กรแรงงานเผยดัชนี 10 ประเทศ ‘ยอดแย่’ ของ ‘คนทำงาน’ ปี 2560 [หน้า 15] ตัวเลขว่างงานกับอนาคตอาชีพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล [หน้า 17](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้