นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือนมิถนายน 2560

นิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 เดือนมิถนายน 2560 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 7.84 MB
  • 8 มิ.ย. 2560
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

Life of Y “โอ๊ย เด็กสมัยนี้” ประโยคที่ถูกเอ่ยขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วน จนคำว่า “เจนวาย” กลายเป็นคำแง่ลบ แต่ผิดหรือไม่ที่การเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีรุดหน้า และยุคสมัยที่มีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจรวมถึงความหลากหลายทางสังคมจนหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นคนในลักษณะที่สังคมตีค่าว่า “เจ้าปัญหา คิดถึงแต่ตัวเอง และเอาแต่เรียกร้องความสนใจในโลกโซเชียล” ในอีกแง่หนึ่ง คนเจนวายที่เต็มเปี่ยมไปด้วย “อารมณ์ ความรู้สึก และการค้นหาตัวตน” อาจสะท้อนถึงสภาวะการปะทะกันด้วยความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชั่นที่ไม่อาจหลีกหนี แล้ววิธีที่จะอยู่ร่วมกับ “เด็กสมัยนี้” ในทางสร้างสรรค์จะเป็นอย่างไร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้