ซาก

ซาก
Page 2

 มาลัยมารับศพพ่อไปตั้งสวดอภิธรรม

ทว่าเมื่อจะเผากลับไม่พบศพของพ่อในโลง

ผู้กองกาจพลกับหมอลลิตาพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การลักศพธรรมดา

มันจูงไปสู่ปมเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นมาก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้