พูดอย่างฉลาด

พูดอย่างฉลาด
Page 2 Page 3

การพูดเป็นทักษะหนึ่ง
ที่มีความสำคัญที่สุดของคนเรา
ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้น
เราจะเป็นนายของคำพูด
แต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้ว
คำพูดเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นนายเรา

ดังนั้นการพูดทุกครั้ง
จึงจำเป็นต้องคิด
และเป็นการคิดก่อนพูด
เราจึงจะเป็นนาย
ของคำพูดได้ทุกครั้งไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้