เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร
Page 2 Page 3

การสื่อสารด้วย E-mail ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกองค์กร นอกจากจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานธุรกรรมต่าง ๆ แล้วยังนำมาซึ่งความประหยัด รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันและความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพถือเป็นความสามารถหลักอีกอย่างหนึ่งของคนทำงานในองค์กรยุคใหม่ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เน้นภาคปฎิบัติที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้