กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน

กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน
Page 2 Page 3

ธุรกิจของคุณพร้อมแค่ไหนสำหรับ AEC ? กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตอาเซียน ! หนังสือที่เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ SMEs ทุกคนต้องอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยสุดยอดกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไกลในตลาดอาเซียน ที่มีทั้งโอกาสทางการค้าและตลาดใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาช่วงชิงตลาดของคุณไปด้วย เมื่อประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้