พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลฯ

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลฯ Free!
Page 2 Page 3
  • 68 หน้า
  • 0.47 MB
  • 20 ต.ค. 2559
  • จิ้งจอกมายา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

 

 

จัดทำขึ้นเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้