นิตยสารคิด กรกฎาคม 2559

นิตยสารคิด กรกฎาคม 2559 Free!
Page 2 Page 3
  • 36 หน้า
  • 9.27 MB
  • 7 ก.ค. 2559
  • ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

LOL: Large Opportunity of Laughing เมื่อผลผลิตจากเสียงหัวเราะสามารถสร้างรอยยิ้ม การเปิดใจ และจินตนาการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างสรรค์อันทรงพลังที่นำไปสู่การคลี่คลายปัญหาหรือการต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ๆ ได้ไม่รู้จบ ในอีกแง่หนึ่ง ผลผลิตจากเสียงหัวเราะยังสามารถสะท้อนเรื่องราวรอบตัวได้ในหลากหลายมุมมอง เป็นอารมณ์ขันที่เสียดแทงและตีแผ่ไปถึงปัญหาที่นำไปสู่การฉุกคิดถึงบางสิ่งที่ผิดแปลกไปจากหลักการและความถูกต้อง และเสียงหัวเราะเหล่านี้เองที่อาจนำมาสู่การเปิดประเด็นคำถามที่สามารถสร้างสรรค์สังคมได้เช่นกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้