ต้นไม้แห่งความสุข

ต้นไม้แห่งความสุข
Page 2 Page 3

     นิทานภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ ชุด จินตนาการสร้างเด็ก ดีเด็กเก่ง ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาตนเอง โดยให้เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการอย่างอิสระผ่านเนื้อเรื่องง่ายๆ ที่สนุกสนานและแฝงด้วยข้อคิดดีๆ 

    ต้นไม้แห่งความสุข นำเสนอแง่คิดในเรื่องความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปัน โดยใช้ต้นไม้เป็นสื่อ เริ่มตั้งแต่การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่แม้ว่ามันจะขึ้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพัง แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ต้นไม้ก็แผ่กิ่งก้านสาขา ผลิดอกออกผล เอื้อเฟื้อประโยชน์แก่สัตว์ป่านานาชนิด



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้