คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการฝ่ายงานทะเบียนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร

คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการฝ่ายงานทะเบียนของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร Free!
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ สารบัญ ตัวอย่าง1
 • 84 หน้า
 • 2.73 MB
 • 25 พ.ค. 2559
 • กฤษฎาพงษ์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นงานออกแบบ ในการศึกษารายวิชา โครงการพิเศษออกแบบนิเทศศิลป์ ปีการศึกษา 2558 การออกแบบหนังสือคู่มือประชาชนสำหรับการติดต่อราชการ ฝ่ายงานทะเบียน ของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกแบบภายใต้แนวคิด “กระชับฉับไว ใส่ใจทุกขั้นตอน” เพื่อใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆแก่ผู้เข้ารับบริการ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • พีช
  31 May 16 08:54
  น่าสนใจดีครับ
 • kim
  26 May 16 20:48
  ดี
1