magketing vol14

magketing vol14 Free!
Page 2 Page 3
  • 144 หน้า
  • 24.99 MB
  • 27 เม.ย. 2559
  • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

สถานีบริการน้ำมัน หรือปั๊มน้ำมันได้แปรสภาพเป็นพื้นที่ค้าปลีกที่น่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังจนสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ในระดับหนึ่ง

ผู้ให้บริการปั้มน้ำมันทุกแบรนด์เลือกที่จะรักษาฐานรายได้ให้มั่นคงด้วยการขยายฐานธุรกิจสู่ “ค้าปลีก” โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบริการด้านรถยนต์ เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นมีมูลค่าสูงและมีระดับการขยายตัวที่ดีจึงตอบโจทย์ในเชิงผลกำไรได้ชดัเจน ที่สำคัญค้าปลีกยังเป็นแม็กเน็ตชั้นดีซึ่งจะเอื้อให้ธุรกิจหลักมีความแตกต่าง และเติบโตได้ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันที่ร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้