วารสารคนทำงาน มีนาคม 2559

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2559 Free!
Page 2 Page 3

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2559 ในฉบับพบกับ การจ้างงาน 'ชาย-หญิง’ ยังเหลื่อมล้าสูง ช่องว่างหดเล็กน้อยรอบ 10 ปี [หน้า 7] Gen Y ระทม-ผลวิจัยพบคนรุ่นใหม่ประเทศพัฒนาแล้วขาดโอกาส-รายได้ต่า [หน้า 11] เผย 'ไอซ์แลนด์' เป็นประเทศที่ดีที่สุดสาหรับพนักงานหญิง [หน้า 14] ผลวิจัยชี้เลี้ยงด้วยนมแม่เพิ่ม ช่วยชีวิตเด็ก-เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยมหาศาล [หน้า 16](แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้