20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น
Page 2 Page 3
  • 203 หน้า
  • 11.20 MB
  • 23 ก.พ. 2559
  • สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿215.00 ฿189.00

อธิบายไวยากรณ์ที่สำคัญในการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นไว้อย่างครอบคลุม โดยเรียงลำดับ เนื้อหาจากง่ายไปยาก แต่ละบทจะเริ่มด้วยแบบทดสอบ คำอธิบายไวยากรณ์รูปต่าง ๆ และท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดสรุปสิ่งที่ได้เรียนในบทนั้น ๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้