สยามอารยานุสติ

สยามอารยานุสติ
Page 2 Page 3

ประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างมั่นคง ถ้าคนในชาติสำนึกในความเป็นชาติ มีความรักชาติ และรักคนในชาติ
ความรักชาติจะดีมาก…ถ้ารักชาติแบบถูกต้อง
แต่หากรักชาติแบบผิด ๆ ก็จะกลายเป็นš สิ่งที่เลวร้ายที่สุด…  รักชาติต้องรักอย่างมี สติ และพร้อม ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันสร้างชาติใหŒอารยะ หนังสือเล่มนี้ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด “จิตสำนึกร่วม” ในความรักชาติ ให้ระลึกถึงสยามประเทศที่มีความเป็นอารยะ หรือ “สยามอารยานุสติ” เป็นความรักที่มีต่อประเทศชาติ ต่อทุกคนในชาติ เป็นความรักชาติที่ไม่รักแต่ปาก แต่แสดงออกเป็นการกระทำ คนจะสร้างชาติไม่ได้ถ้าไม่รักชาติ และคนจะสร้างชาติให้อารยะไม่ได้  ถ้าไม่รักชาติแบบอารยะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้