สิ่งที่ควรอธิษฐาน [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

สิ่งที่ควรอธิษฐาน [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 161 หน้า
 • 13.08 MB
 • 11 ก.พ. 2559
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ สิ่งที่ควรอธิษฐาน เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ กรมศุลกากร กรุงเทพฯ วันที่ 5 มกราคม 2553 เนื้อหาบรรยายเรื่อง ธรรมะที่ควรอธิษฐาน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธาตุวิภังคสูตร ซึ่งมี 4 ประการ คือ (1) ปัญญาธิษฐาน (2) สัจจาธิษฐาน (3) จาคาธิษฐาน (4) อุปสมาธิษฐาน ซึ่งเป็นธรรมะที่ควรตั้งไว้ในใจอยู่เสมอ แล้วฝึกฝนให้มีจนเต็มสมบูรณ์ ก็จะทำให้เป็นผู้เข้าถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้ ทำปกและรูปเล่มใหม่

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:45
  ขออนุโมทนากับท่านที่นำมาอัพโหลดแบ่งปันหนังสือธรรมะให้ได้ศึกษาทั่วหน้า ได้บุญร่วมกัน
1