@Rama issue 22

@Rama issue 22 Free!
Page 2 Page 3
  • 50 หน้า
  • 20.56 MB
  • 30 ต.ค. 2558
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

นิตยสาร @Rama ฉบับนี้ เราได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณสุภาพสตรี มาฝากกันค่ะ ทั้งเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือเป็นมะเร็งอันดับต้นๆ ที่พบเจอในคุณผู้หญิง ถ้าพบเจอได้มากขนาดนี้ เรายิ่งต้องควรระวังและหาทางป้องกันนะคะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้