คู่มือการเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

คู่มือการเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน Free!
Page 2 Page 3
  • 44 หน้า
  • 0.54 MB
  • 9 ต.ค. 2558
  • อนามัยบุ๊ค
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือ “คู่มือการเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลใช้เป็นแนวทาง ในการเยี่ยพัฒนาและเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาล/สถานบริการ และเป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาล/สถานบริการใช้ประเมินตนเองเพื่อทราบความก้าวหน้าและระดับคุณภาพ ซึ่งสามารถใช้ควบคู่ไปกับคู่มือ “มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและแบประเมินตนเอง” เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้