ประวัติ12ตำนานมนต์คุ้มครองจากพระสูตร

ประวัติ12ตำนานมนต์คุ้มครองจากพระสูตร Free!
Page 2 Page 3

ให้รู้ถึงประวัตืความเป็นมาของการสวดมนต์12ตำนาน ที่มีการใช้สวดในงานต่าง เพื่อความเข้าใจและรู้ถึงความสำคัญของการสวดมนต์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้