จุดแข็งไทยในอาเซี่ยน

จุดแข็งไทยในอาเซี่ยน Free!
เริ่มเรื่อง Page 3
  • 38 หน้า
  • 0.37 MB
  • 20 ก.ค. 2558
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

แหล่งท่องเทียว อันเป็นจุดแข็งของไทยในกลุ่มอาเซี่ยน นำมาเสนอเป็นบทกวีส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จากภาคเหนือ อีสาน ใต้ เมืองหลวงปัจจุบัน และอยุธยา ให้เห็นว่าการเข้าสู่เออีซี เราก็มีจุดแข็งไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นใด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้