กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด ปี 2557

กลยุทธ์การตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด ปี 2557
Page 2 Page 3
 • 25 หน้า
 • 0.79 MB
 • 14 พ.ค. 2558
 • มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุค ฿250.00

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1.การวิเคราะห์สภาพตลาด ( Market Analysis ) 2.กลยุทธ์ระดับองค์กรของคู่แข่งขันในตลาด 3.มูลค่าตลาด ( Market Size ) 4.ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share ) 5.ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p's ) 6.แนวโน้ม ( Trend )(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Bunjerd Yordsiri
  3 Jul 16 06:04
  ใครเขียนเล่มนี้คับ
1