วิสาหกิจชุมชน วิถีเศรษฐกิจชุมชนบ้านปากคลองประมง

วิสาหกิจชุมชน วิถีเศรษฐกิจชุมชนบ้านปากคลองประมง Free!
สารบัญ ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วน
  • 23 หน้า
  • 35.67 MB
  • 15 พ.ค. 2558
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเป็นผลงานในรายวิชา “การนำเสนอข้อมูลทางสังคมศาสตร์” โดยมุ่งที่จะนำเสนอผล ตลอดจนประสบการณ์ภาคสนามจากการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านปากคลองประมงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพันท้ายนรสิงห์ หมู่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผมได้จัดทำจนเสร็จสมบูรณ์แล้วในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ตามรายวิชา “การศึกษาเอกเทศ”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้